Witamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej


Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

1. Kandydat rejestruje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji tylko raz (zakłada jedno konto).

2. Kandydat może po założeniu konta wybrać i ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek uzyskując status "nowy".

3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który pojawia się po zakończeniu rejestracji na stronie w „KIERUNKI KSZTAŁCENIA – OPŁATY”. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest odnotowywane w formularzu rejestracyjnym kandydata status "opłacony". Zwykle 2-3 dni robocze od dnia dokonania wpłaty (przelewu). Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej wnosi opłatę w wysokości:

- 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,
- 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

5. Po zarejestrowaniu się kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła (podanego w trakcie rejestracji).

6. Hasło do logowania w SER (zapomniane, zgubione) można odzyskać samodzielnie w zakładce "odzyskiwanie hasła". Jest to możliwe tylko dla kandydatów, którzy przy rejestracji w formularzu podali własny, poprawny adres e-mail.


Terminarz postępowania rekrutacyjnego - zobacz


Rozpocznij rejestrację

Błąd��

Uwaga

Sukces